u​l. Gabriela Narutowicza 64/11, 20-013 Lublin

e-mail: kancelaria@mecenaslublin.eu

KANCELARIE ADWOKACKIE

Świadczymy pomoc prawną klientom indywidualnym, jednostkom budżetowym oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność gos​​podarczą na terytor​ium Polski oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, podejrzanym, oskarżonym oraz skazanym na wszystkich etapach postępowania, w tym również przed jego wszczęciem.

UMÓW SPOTKANIE

ZAKRE​S USŁUG

Prawo cywilne

  Sprawy o zapłatę
Odszkodowania
Ochrona własności
Spadki i darowizny
Sprawy frankowe

Prawo rodzinne

Rozwód i separacja
Alimenty
Władza rodzicielska
Kontakty
Podział majątku

Prawo administracyjne

  Skargi na decyzje organów
Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

Prawo pracy

Sporządzanie umów o pracę
Spory między pracownikami 
a pracodawcami 
Postępowania sądowe z zakresu prawa pracy

Prawo karne

Sprawy karne
Sprawy karno- skarbowe
Postępowanie w sprawach o wykroczenia 
Postępowanie karne wykonawcze 
(wyrok łączny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w wykonaniu kary)