ROZWÓD Z ORZECZENIEM WINY, WARTO?

Rozwód z orzeczeniem winy czy bez? Dla większości bardzo ważne, ale i trudne pytanie. Proces dotyczący orzeczenia rozwodu, jest jednym z najbardziej stresujących rodzajów procesu dla jego uczestników. Wiąże się on z przeżywaniem po raz kolejny bardzo bolesnych wydarzeń. Strony procesu muszą ze szczegółami opowiadać o kwestiach intymnych, silnie związanych z najbardziej prywatną sferą życia jaką jest życie rodzinne.

A najistotniejszą kwestią dla rozstających się małżonków jest często kwestia czy rozwód z orzeczeniem winy czy bez.

Czy słusznie kładzie się tak duży nacisk na ten element wyroku?

Orzeczenie winy jednego bądź obojga małżonków ma największe znaczenie przy ustalaniu czy któryś z małżonków będzie zobowiązany do alimentacji byłego małżonka, już po orzeczeniu rozwodu.

W przypadku orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków, drugi jest uprawniony do żądania zasądzenia na swoją rzecz alimentów w przypadku, gdy rozwód spowoduje pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. 

Co to oznacza w praktyce? 

W czasie trwania małżeństwa, małżonek uznany za wyłącznie winnego zarabiał 10 000 złotych miesięcznie, a małżonek niewinny 4000 złotych.  W praktyce na każdego z małżonków przypadało po 7000 złotych. Po orzeczeniu rozwodu, sytuacja małżonka niewinnego ulegnie zatem pogorszeniu.

Drugą sytuacją jest, możliwość ubiegania się o alimenty małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego. Różnica polega na tym, że ubiegać się o alimenty będą mogły osoby:

  • których wyrok rozwodowy w ogóle nie zawiera orzeczenia o winie,
  • w wyroku stwierdzono winę obu stron
  • kiedy, za wyłącznie winnego uznano małżonka od którego chcemy dochodzić alimentów.

W tej sytuacji mamy do czynienia z dodatkowym wymogiem. Mianowicie małżonek żądający alimentów musi znajdować się w niedostatku. 

Odwołując się do przykładu powyżej, małżonek zarabiający 4000 złotych miesięcznie, mimo iż jego sytuacja ulegnie pogorszeniu, niewątpliwie nie zostanie uznany za znajdującego się w niedostatku. Nie ma ścisłych kryteriów określających ile miesięcznie ma do dyspozycji osoba znajdująca się w niedostatku. Jest to oceniane indywidulanie w przypadku każdej sprawy.

Czy warto w takim razie dążyć do tego, aby rozwód z orzeczeniem winy zakończył nasz proces?

Patrząc przez pryzmat możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych, warto.

Jednakże kwestia ta jest problemem bardziej złożonym. Na ocenę mają wpływ różnice w przebiegu samego procesu w którym małżonkowie domagają się rozwodu z orzeczeniem winy, a procesem, kiedy strony zgodnie wnoszą o nieorzekanie o winie za rozkład pożycia. 

Te odrębności rozstaną omówione w kolejnym artykule do którego lektury także zachęcam. 

Masz pytania, chcesz uzyskać poradę? Umów się z adwokatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *