Aktualności

DARMOWA POMOC PRAWNA DLA OSÓB Z UKRAINY

W związku z działaniami wojskowymi prowadzonymi przez Rosję w Ukrainie, a w efekcie koniecznością ucieczki ludności z terenów objętych działaniami wojennymi członkowie Izby Adwokackiej w Lublinie, w tym nasza kancelaria, świadczą nieodpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w zakresie dopełnienia formalności dotyczących legalnego

Dowiedz się więcej

Czy muszę być świadkiem w sprawie cywilnej?

To pytanie bardzo często zadają sobie osoby wezwane w charakterze świadka. Odpowiedź, jak to zwykle bywa, nie jest jednoznaczna.

Jednak, co do zasady, TAK, osoba wezwana w charakterze świadka musi stawić się w sądzie i musi złożyć zeznania.

Możliwość odmowy składania zeznań.

W trakcie rozprawy sąd zawsze pyta świadków

Dowiedz się więcej

Mediacja w rozwodzie, plany wprowadzenia postępowania informacyjnego.

Mediacja jest alternatywnym dla postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów cywilnych. Jej przeprowadzenie jest możliwe także w sprawach rozwodowych. Sądy bardzo często namawiają do niej strony. Dlaczego?

Mediacja ma wiele zalet.

Podstawowe znaczenie dla stron ma zdecydowanie mniejszy poziom formalizmu mediacji. Formułę spotkań u mediatora

Dowiedz się więcej