MEDIACJA W ROZWODZIE, PLANY WPROWADZENIA POSTĘPOWANIA INFORMACYJNEGO.

Mediacja jest alternatywnym dla postępowania sądowego sposobem rozwiązywania sporów cywilnych. Jej przeprowadzenie jest możliwe także w sprawach rozwodowych. Sądy bardzo często namawiają do niej strony. Dlaczego?

Mediacja ma wiele zalet.

Podstawowe znaczenie dla stron ma zdecydowanie mniejszy poziom formalizmu mediacji. Formułę spotkań u mediatora dostosowuje się do sytuacji stron. W przypadkach większego konfliktu, często pierwsze spotkanie każdy odbywa osobno. Na mediacji może być obecny także pełnomocnik strony, aby na bieżąco tłumaczyć konsekwencje podjętych decyzji. Takie spotkania odbywają się zwykle w o wiele bardziej komfortowych warunkach, w gabinetach mediatorów i bardziej niż proces przypominają spotkanie biznesowe.

Przed mediatorem można uzgodnić wszystkie te aspekty rozwodu, które sąd może lub musi zawrzeć w wyroku rozwodowym. Są to przede wszystkim sprawy związane z winą za rozpad związku, wysokością alimentów, opieką i kontaktami z dzieckiem.

Jeśli strony uzgodnią warunki rozwodu przed mediatorem to zdecydowanie przyspieszą procedurę uzyskania rozwodu. Z punktu widzenia pozaprawnego, kończąc małżeństwo w formie ugody, strony oszczędzą sobie wiele stresu.

Mediacja ma jednak istotną wadę.

Główną wadą mediacji jest fakt, że w przypadku braku zgody lub niczym nieuzasadnionych zmian w ustaleniach zamiast skrócić, może ona proces wydłużyć.

Dla dalszego postępowania sądowego ważne jest jednak, że mediacja nie jest jawna. Przed sądem nie można powoływać się na ustalenia jakie były deklarowane przed mediatorem, a które ostatecznie nie doprowadziły do ugody.

Obecnie to właśnie mediacja stwarza dla stron możliwość polubownego zakończenia sprawy o rozwód. Przepisy wprost mówią także o tym, że mediacja może zakończyć się pojednaniem małżonków i wycofaniem pozwu o rozwód. Samo jej przeprowadzenie nie jest jednak obowiązkowe.

Projekt nowelizacji- postępowanie informacyjne.

W ostatnim czasie pojawił się pomysł, aby wprowadzić do procedury rozwodowej instytucję postępowania informacyjnego. Jego przeprowadzenie miałoby być obowiązkowe, dla małżeństw posiadających małoletnie dzieci. Celem jest przyspieszenie procesów rozwodowych. Główne założenia jakie ma spełniać takie postępowanie to poinformowanie małżonków o możliwościach ratowania małżeństwa oraz skutkach jakie pociągnie za sobą rozwód.

Obecnie reforma jest konsultowana, a jej podstawowe założenia opisane są na stronie:

https://www.infor.pl/prawo/rozwody/mediacja/5364396,Rodzinne-postepowanie-informacyjne-przed-rozwodem-ZMIANY.html

Projekt jest przedmiotem licznych komentarzy, z którymi można zapoznać się miedzy innymi w poniższych artykułach:

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/postepowanie-informacyjne-utrudnienie-rozwodow,511865.html
https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-zmiany-w-rozwodach-maja-dotyczyc-rodzicow-maloletnich-dzieci,nId,5740040#crp_state=1

Osobiście do planowanych zmian podchodzę dość sceptycznie, ale jeśli zostaną wprowadzone, ich celowość zweryfikuje sądowa codzienność.

Zapraszam do kontaktu.

https://www.instagram.com/adwokatmroczek/

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletta Mroczek | Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *