ROZWÓD Z ORZECZENIEM WINY, WARTO? DOWODY.

W poprzednim wpisie omówiłam jak wina, lub jej brak, wpływa na obowiązek alimentacji miedzy byłymi małżonkami.

Czy jest to jedyny aspekt, na który wpływa wniosek o orzeczenie winy?

Nie, ale zdecydowanie jeden z najistotniejszych. A co jeszcze powinna brać pod uwagę osoba wnosząca o rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka?

Przede wszystkim długość trwania procesu i czynności jakie będą wykonywane w jego trakcie.

Rozwód bez orzekania o winie.

Takie orzeczenie może zapaść tylko i wyłącznie, kiedy obydwoje małżonkowie wyrażają na to zgodę. Jeśli w pozwie zostanie zawarty wniosek o nieorzekanie o winie, a strona pozwana w odpowiedzi nie zaakceptuje go, nie ma możliwości, aby sąd zakończył proces bez ustalenia winy.

W sytuacji, kiedy zarówno powód/ka i pozwany/a zgodnie wnoszą o rozwód bez orzeczenia o winie jest bardzo duża szansa na szybkie zakończenie sprawy. Jest to niewątpliwie największa zaleta tego rozwiązania.

Rozwód z orzeczeniem o winie.

W sytuacji, kiedy jedna lub obie strony domagają się ustalenia winy taki proces może zakończyć się orzeczeniem winy jednego z małżonków lub winy obydwojga. Postępowanie będzie dłuższe, z uwagi na konieczność przeprowadzenia licznych dowodów.

W postepowaniu o rozwód są to najczęściej świadkowie. Specyfika spraw rozwodowych pokazuje, że relacje między małżonkami najczęściej sąd ustala na podstawie przesłuchań. Świadkami są zwykle rodzina, przyjaciele, współpracownicy, ale także osoby, które podejrzewamy, o to, że nasz małżonek/a dopuścił się z nimi zdrady.

Trzeba się zatem liczyć, że choć postępowanie toczy się między małżonkami, uczestniczyć w nim będą osoby z najbliższego otoczenia. Sąd będzie wnikliwy, padną pytania o kwestie prywatne, często dla stron intymne.

Dowodami mogą być także: korespondencja (SMS-y, maile), fotografie, nagrania, a ostatnio coraz częściej nawet publikacje w mediach społecznościowych.

Czy warto w takim razie dążyć do tego, aby rozwód z orzeczeniem winy zakończył nasz proces?

Patrząc z perspektywy obowiązku alimentacji odpowiedź na to pytanie była o wiele prostsza. Rozpatrując konieczność przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego nie jest już ona jednoznaczna.

Na pewno warto skonsultować ta kwestię z adwokatem, który powie nam na co dokładnie musimy być gotowi. Wtedy decyzja będzie łatwiejsza.

Zapraszam do kontaktu.

https://www.instagram.com/adwokatmroczek/

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wioletta Mroczek | Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *